מה ההגדרה של "מתכות יקרות להשקעה" ?

זהב וכסף להשקעה הינם מתכות יקרות המאוחסנות לפחות שלושה חודשים בחדר כספות מאובטח.
מתכות יקרות להשקעה חייבות להיות בצורות הבאות:

1. מטבעות זהבה וכסף המונפקות על ידי בנק מרכזי.
2. מטילים ומטבעות זהב שהינם ברמת טוהר של 99.5%