מה ההגדרה של "משקיע במתכות יקרות בישראל" ?

"משקיע במתכות יקרות בישראל" הינו "אדם פרטי" הרוכש זהב וכסף לצרכי השקעה כדי לבטח את הונו. לא "עסק" או "חברה בע"מ"