כן. כל משלוחי היבוא שלנו מבוטחים 100% בגובה הערך של המתכות יקרות.

אם חלילה משהו יקרה במהלך השינוע המתכות יקרות לחדר כספות, אתם מבוטחים בידי חברת ביטוח. גם כשהמתכות יקרות מאוחסנים בחדר הכספות המאובטח הוא מבוטח בידי חברת ביטוח.