האם ניתן לשנות את ההזמנה?

לא. אם אין לנו את את הסוג או הכמות שהזמנתם במלאי, אנו נדרשים לבצע ייבוא מיוחד מהספקים שלנו בחו"ל ומרגע שאנו נועלים איתם את המחיר קשה מאוד להוסי או לגרוע מהזמנה. אנו נשתדל כמיטב יכולתינו לעזור אבל ככלל לא ניתן לשנות הזמנה מהרגע שהסכמנו על פרטי המכר.