האם יש חובת דיווח על מתכות יקרות בישראל?

אין שום תקנה או חוק המחייב את לקוחותינו לדווח על הרכישה של מתכות יקרות לרשויות בישראל או בארה"ב.