background

חוזים להורדה

faq

חוזה איחסון

מחירי איחסון

הורד

faq

חוזה רכישה

חוזה רכישה שנתי

הורד

faq

פוליסת ביטוח

ביטוח מלא

הורד

שערים בזמן אמת

אנא קרא את השאלות הבאות ואם אינך יכול למצוא את התשובה שלך, אנא שלח לנו את השאלה שלך, אנו נענה לך בהקדם האפשרי.

"הגדרות כלליות על מחיר הזהב המצוטט:
מחיר הספוט (Gold spot price) – המחיר המצוטט בבורסה לאונקיה (31.1 גרם) במחיר זה ניתן לרכוש “אונקית זהב על הנייר” (ETF) בבורסה לסחורות בארה”ב ובאנגליה.
מחיר שוק (Gold market price)- המחיר לאונקיה (31.1 גרם) שבו חברות הזהב הגדולות מוכנות למכור אונקיה לצרכנים פרטיים בד”כ המחיר הינו 5% מעל מחיר הספוט, מאחר שמדובר בהעברת בעלות ממשית של הזהב."

"הגדרות כלליות על מחיר הזהב המצוטט:
מחיר הספוט (Silver spot price) – המחיר המצוטט בבורסה לאונקיה (31.1 גרם) במחיר זה ניתן לרכוש “אונקית כסף על הנייר” (ETF) בבורסה לסחורות בארה”ב ובאנגליה.
מחיר שוק (Silver market price)- המחיר לאונקיה (31.1 גרם) שבו חברות הכסף הגדולות מוכנות למכור אונקיה לצרכנים פרטיים בד”כ המחיר הינו 10% מעל מחיר הספוט, מאחר שמדובר בהעברת בעלות ממשית של הכסף."

תולדות הכסף

אנא קרא את השאלות הבאות ואם אינך יכול למצוא את התשובה שלך, אנא שלח לנו את השאלה שלך, אנו נענה לך בהקדם האפשרי.